YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Sunnmøre Ergoterapi; eit enkeltforetak i Ålesund med heile Sunnmøre som arbeidsfelt.

Eg tar mange ulike oppdrag; og jobbar hovudsakleg med arbeidsplassaker og ergonomi, finmotorisk trening og Skrivedans.

(Sjå nærare om dette under dei ulike fanene.)

Boligtilpassingar og hjelpemiddelsaker er oftast for kommunar utan ergoterapeut.

Funksjonsvurdering kan vere aktuelt i forsikringssaker

 Eg får oppdraga frå NAV, bedrifter, enkeltpersonar, kommunar, skular, forsikringsselskap eller advokatar og andre.

 Kontakt meg pr tlf, mail, Facebook eller via denne sida. 

Sunnmøre Ergoterapi

 

Orgnr 986 818 448

Kontaktperson.

Birgitte Ulstein Kvangarsnes

Tlf: 48 21 71 17

ulsteinb@online.no

 

 

• Ergoterapi-

• Ein viktig del av heilheita

 

 

Arbeid

Aktivitet

Deltaking