YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

Arbeid

Aktivitet

Deltaking

Sunnmøre Ergoterapi tar oppdrag innan arbeidtilpassing og ergonomi.

Eg tar oppdrag frå bl.a. NAV og bedrifter. Eg er godkjend til å ta arbeidsplassvurdering for NAV sidan januar 05.

 

Arbeidsplassvurdering er eit viktig verktøy NAV brukar i høve sjukmeldte. Eg tar også på meg oppdrag frå bedrifter som ønsker ei kartlegging av arbeidsmiljøet, og kjem med forslag til forbetringar. I tillegg har eg undervisning i ergonomi og løfteteknikk tilpassa den enkelte arbeidsplass og i skoleklassar.

 

Universell Utforming er også eit tema eg underviser i og gjev råd i høve til.

 

 

Ergonomi har etter kvart blitt det viktigaste arbeidsfeltet for meg. Særleg etter å ha jobba i bedriftshelsetenesta har dette blitt ein stor del av oppdraga mine.

 Eg tar oppdrag frå heile Sunnmøre.

Sunnmøre Ergoterapi

 

Orgnr 986 818 448

Kontaktperson.

Birgitte Ulstein Kvangarsnes

Tlf: 48 21 71 17

ulsteinb@online.no

 

 

• Arbeidsplassvurderingar

• Ergonomiundervisning

 

• Universell Utforming