YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Sunnmøre Ergoterapi har dreve med Skrivedans sidan starten.

Eg har gått 3 kurs i Skrivedans med blant anna ho som utvikla metoden; Ragnhild Oussoren Vors.

 

Etter dette har eg utarbeida eit opplegg med Skrivedans som eg brukar i barnehagar (for 5-åringer) og 1. el 2.-klassingar.

 

Det inneber bl.a. ein skoletime i veka over ca eit halvår.

 

Eg var den første frå Sunnmøre som starta med Skrivedans. Det har vore eit takknemleg tilbod som er svært populært blant både elevar og lærarar. Eg har hatt Skrivedans på tilsaman 10 skolar, i fleire klassar og i tre barnehagar. Eg har også halde dagskurs i skrivedans for personalet i ein barnehage.

 

For meir info, sjå Skrivedans og http://www.youtube.com/watch?v=B3qhj6FxWiY&feature=player_detailpage.

 

Kontakt meg for meir detaljar pr tlf, mail eller via denne sida. 

Sunnmøre Ergoterapi

 

Orgnr 986 818 448

Kontaktperson.

Birgitte Ulstein Kvangarsnes

Tlf: 48 21 71 17

ulsteinb@online.no

 

 

• Barnehage

• Barneskole