YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

Arbeid

Aktivitet

Deltaking

Sunnmøre Ergoterapi og finmotorikk.

 

  Eg har jobba mykje med barn,

  og har ein del oppdrag

  med trening av finmotorikk

  i høve ulike vanskar

  som barn og ungdom kan ha.

Eg får oppdraga frå kommunar som ikkje har ergoterapeut, eller private som ønsker å fokusere meir på dette. Vanskane kan vere grunna i hjerneskadar ved fødsel eller tidleg barndom. Det kan også vere diffuse vanskar i høve sansing, dyspraksi eller ADHD.

 

Eg nyttar vanlege ergoterapeutiske teknikkar basert på alder og modning og/eller sanseintegrasjonsteknikkar.

I nokre tilfelle vil Skrivedans kunne vere eit godt tiltak (sjå eigen fane).

Sunnmøre Ergoterapi

 

Orgnr 986 818 448

Kontaktperson.

Birgitte Ulstein Kvangarsnes

Tlf: 48 21 71 17

ulsteinb@online.no

 

 

• Finmotorikk

• Sansemotorikk